Home

“Gemeenschappelijk belang is de basis voor succesvolle samenwerking”

Maurits Mares

 

De komende jaren blijft Nederland worstelen met onze zorg. Niemand slaagt er daadwerkelijk in bestaande kaders te veranderen. Dit is echter wel noodzakelijk voor structureel betaalbare en kwalitatief goede zorg. Geen van de betrokkenen lijkt in staat of zelfs bereid om over de eigen muren heen te kijken, waardoor wezenlijke veranderingen uitblijven.

Binnen de kaders die door overheid en zorgverzekeraars worden gesteld, proberen direct en indirect betrokken stakeholders hun eigen belangen en posities zo goed mogelijk te verdedigen en in te vullen. Daarbij lijkt de patiënt onbedoeld continu in het gedrang te komen. De vraag wat echt goed is voor de patiënt wordt veelal overschaduwd door eisen van doelmatigheid en efficiency.

Het is niet eenvoudig om binnen deze dynamiek je weg te vinden en de juiste coalities te vormen. De sleutel ligt in het identificeren, benoemen en benutten van gezamenlijke belangen die dienen als basis voor van samenwerking en goede zorg.

Gedreven door mijn passie om binnen deze veranderingen mijn bijdrage te leveren en gebruik makend van mijn uitgebreide ervaring met veel verschillende stakeholders in de zorg, ondersteun ik bedrijven die zich herkennen in bovenstaande problematiek. Hierbij draait het om de belangrijkste vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat het weer echt om de patiënt gaat?

Meestal begint de samenwerking met het beantwoorden van drie kernvragen: Waarom, Hoe en Wat? De volgorde van de vragen is essentieel en bepaalt in hoeverre je er in zult slagen “echt aantrekkelijk en onderscheidend te zijn”. In de praktijk blijkt namelijk dat bedrijven echt succesvol zijn als ze handelen vanuit de kern van hun bestaan en het aanbod hier een logisch gevolg van is.

Grip op de Healthcare markt begint bij uw stakeholders